„Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“

Šiuo metu Maišiagalos bendruomenės centras pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“ įgyvendina vietos projektą „Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“. Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas Maišiagalos bendruomenei reikšti save. Įgyvendinus vietos projektą bus įrengta virtuvė bendruomenės patalpose. Įrengtoje virtuvėje šeimininkės dalinsis maisto gaminimo patirtimi bei bus parengtas tematinis receptų rinkinys. Bendruomenė taip pat skatins savo narių saviraišką scenoje. Tam tikslui yra įsigyta...

„Maišiagalos bendruomenė centro techninės bazės sukūrimas“.

2011 m. – 2012 m. Maišiagalos bendruomenė centras iš valstybės paramos lėšų įgyvendino projektą „Maišiagalos bendruomenė centro techninės bazės sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti bendruomenei skirtose patalpose materialinę bazę bendruomenės nariams bei miestelio gyventojų susitikimams, bendravimui, kultūrinių tradicijų puoselėjimui ir sukurti tris darbo vietas Projekto metu buvo įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir kita biuro įranga bei saviveiklos kolektyvų muzikos instrumentai.