„Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“

Šiuo metu Maišiagalos bendruomenės centras pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“ įgyvendina vietos projektą „Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“.

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas Maišiagalos bendruomenei reikšti save.

Įgyvendinus vietos projektą bus įrengta virtuvė bendruomenės patalpose. Įrengtoje virtuvėje šeimininkės dalinsis maisto gaminimo patirtimi bei bus parengtas tematinis receptų rinkinys.

Bendruomenė taip pat skatins savo narių saviraišką scenoje. Tam tikslui yra įsigyta surenkama scena, įgarsinimo ir apšvietimo komplektai, generatorius, lauko baldai ir palapinės. Šios įrangos pagalba bendruomenė galės organizuoti įvairius renginius ir koncertus po atviru dangumi ir patalpose.