Vykdomi projektai

  • „Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“   Siųstis dokumentą

„Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“

Šiuo metu Maišiagalos bendruomenės centras pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“ įgyvendina vietos projektą „Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“. Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas Maišiagalos bendruomenei reikšti save. Įgyvendinus vietos projektą bus įrengta...

Skaityti daugiau