„Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“

Šiuo metu Maišiagalos bendruomenės centras pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“ įgyvendina vietos projektą „Maišiagalos bendruomenės centro rėmimas kultūrinėje socialinėje laisvalaikio veikloje“. Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas Maišiagalos bendruomenei reikšti save. Įgyvendinus vietos projektą bus įrengta virtuvė bendruomenės patalpose. Įrengtoje virtuvėje šeimininkės dalinsis maisto gaminimo patirtimi bei bus parengtas tematinis receptų rinkinys. Bendruomenė taip pat skatins savo narių saviraišką scenoje. Tam tikslui yra įsigyta...

„Maišiagalos bendruomenė centro techninės bazės sukūrimas“.

2011 m. – 2012 m. Maišiagalos bendruomenė centras iš valstybės paramos lėšų įgyvendino projektą „Maišiagalos bendruomenė centro techninės bazės sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti bendruomenei skirtose patalpose materialinę bazę bendruomenės nariams bei miestelio gyventojų susitikimams, bendravimui, kultūrinių tradicijų puoselėjimui ir sukurti tris darbo vietas Projekto metu buvo įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir kita biuro įranga bei saviveiklos kolektyvų muzikos instrumentai.

Vasaros atidarymo Šventė 2014-06-20

Šventė, puoselėjanti tautiškumą ir bendruomeniškumą, neapsiėjo be liaudies kolektyvų pasirodymų su dainomis ir šokiais. Kaip ir visuomet pasirodė vietiniai kolektyvai – Šiaulių rajono kultūros centro Ginkūnų filialo, tačiau buvo ir kviestinių svečių. Koncertu ypač džiaugėsi vyresni ginkūniškiai. O ir jaunos šeimos su vaikais rado kuo užsiimti šventiškoje aplinkoje: žaidimai mažiesiems, saldymynai, gėrimai ir užkandžiai. Gyventojai sako, kad šventė reikalinga – visi susirenka, pabūna kartu, pasimato. Nes šiaip tokių progų Ginkūnuose nedaug. O ir surinkti žmones renginiuose ne taip jau lengva, kai traukos centras – Šiaulių miestas – ranka...

Rudens gėlių rinkimas 2014-01-22

Vasaros pradžia 2014

Vasaros pradžia 2014